Njoftim

01.06.2021

Gjatë muajit maj 2021, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 2 seanca plenare
• janë mbajtur 23 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 23 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (2) Aktgjykime, (17) Aktvendime dhe (7) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 120/20
Parashtrues: N.T.SH. “Virtuo”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 109/20
Parashtrues: Hamzi dhe Daim Kaloshi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 09/20
Parashtrues: “SUVA Rechtsabteilung”
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 18/21
Parashtrues: Ruzhdi Latifi
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 22/21
Parashtrues: Hasime Daka
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 113/20
Parashtrues: IF Skadeforsikring, nga Norvegjia
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 89/20
Parashtrues: Skender Bislimi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 43/21
Parashtrues: N.T. P. “Arta- Impex”
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 34/21
Parashtrues: Skender Murseli
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 15/20
Parashtrues: Merita Dervishi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 193/20
Parashtrues: Bujar Hoti
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 91/20
Parashtrues: Qerim Berisha, Fadil Gashi, Tahir Morina, Selim Berisha, Naim Berisha, Burim Berisha, Z. B.
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 31/21
Parashtrues: Albert Krasniqi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 136/19
Parashtrues: “CO COLINA” sh.p.k.
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 29/21
Parashtrues: “Vëllezërit Kryeziu” sh.p.k.
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 49/21
Parashtrues: Fitim Berisha
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 108/19
Parashtrues: Artan Kumnova
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 21/21
Parashtrues: Asllan Meka
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 09/21
Parashtrues: Sadat Lekiqi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 04/21
Parashtrues: Nexhmije Makolli
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 172/20
Parashtrues: Xhevdet Metaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 140/20
Parashtrues: Sadat Lekiqi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 240/19
Parashtrues: Enver Latifi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 48/20
Parashtrues: N.N.P “Kristal”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 92/19
Parashtrues: HUBO INTERNATIONAL N.V.
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 41/21
Parashtrues: Desimir Vuçkoviq
Aktvendimi