Filtro:

Arkivi

Filtro:
26/10/2020

Drejtor i Njësisë së Prokurimit

Afati:30/10/2020
01/04/2019

Këshilltar i Lartë Kushtetues Juridik

Afati:05/04/2019
29/03/2019

Zyrtar për bibliotekë

Afati:12/04/2019
13/02/2019

Zyrtar për Regjistrimin e Kërkesave

Afati:27/02/2019