Filtro:

Arkivi

Filtro:
01/04/2019

Këshilltar i Lartë Kushtetues Juridik

Afati:05/04/2019
29/03/2019

Zyrtar për bibliotekë

Afati:12/04/2019
13/02/2019

Zyrtar për Regjistrimin e Kërkesave

Afati:27/02/2019
24/09/2018

Këshilltar kushtetues juridik (junior)

Afati:08/10/2018
07/02/2018

Konkursi për asistente administrative

Afati:22/02/2018