Tabelat Statistikore

Lloji i kërkesës:

Viti:

Periudha raportuese:

Kërkesa të bartura

Viti Kërkesa të bartura
20200
202123
2022158

Kërkesa të pranuara

Muaji Kërkesa të pranuara
Janar18
Shkurt35
Mars22
Prill18
Maj20
Qershor29
Korrik22
Gusht18
Shtator32
Tetor30
Nentor17
Dhjetor33

Kërkesa të shqyrtuara

Muaji Kërkesa të shqyrtuara Kërkesa të zgjidhura
Janar2116
Shkurt128
Mars1211
Prill5244
Maj2222
Qershor1410
Korrik128
Gusht4138
Shtator41
Tetor00
Nentor3224
Dhjetor52

Vendime të publikuara

Muaji Aktgjykime Aktvendime Vendime
Janar390
Shkurt1161
Mars480
Prill280
Maj4312
Qershor3190
Korrik3120
Gusht312
Shtator6154
Tetor000
Nentor221
Dhjetor1214