Tabelat Statistikore

Lloji i kërkesës:

Viti:

Periudha raportuese:

Kërkesa të bartura

Viti Kërkesa të bartura
20200
202123
2022158

Kërkesa të pranuara

Muaji Kërkesa të pranuara
Janar18
Shkurt35
Mars22
Prill18
Maj20
Qershor29
Korrik
Gusht
Shtator
Tetor
Nentor
Dhjetor

Kërkesa të shqyrtuara

Muaji Kërkesa të shqyrtuara Kërkesa të zgjidhura
Janar2116
Shkurt128
Mars1211
Prill5244
Maj2222
Qershor1410
Korrik
Gusht
Shtator
Tetor
Nentor
Dhjetor

Vendime të publikuara

Muaji Aktgjykime Aktvendime Vendime
Janar390
Shkurt1161
Mars480
Prill280
Maj4312
Qershor3190
Korrik
Gusht
Shtator
Tetor
Nentor
Dhjetor