Tabelat Statistikore

Lloji i kërkesës:

Viti:

Periudha raportuese:

Kërkesa të bartura

Viti Kërkesa të bartura
20210
202245
2023247

Kërkesa të pranuara

Muaji Kërkesa të pranuara
Janar25
Shkurt29
Mars25

Kërkesa të shqyrtuara

Muaji Kërkesa të shqyrtuara Kërkesa të zgjidhura
Janar9185
Shkurt1317
Mars1513

Vendime të publikuara

Muaji Aktgjykime Aktvendime Vendime
Janar211
Shkurt2314
Mars5482