Tabelat Statistikore

Lloji i kërkesës:

Viti:

Periudha raportuese:

Kërkesa të bartura

Viti Kërkesa të bartura
20200
202123
2022158

Kërkesa të pranuara

Muaji Kërkesa të pranuara
Janar16
Shkurt11
Mars10
Prill22
Maj16
Qershor24
Korrik15
Gusht16
Shtator18
Tetor16
Nentor24
Dhjetor32

Kërkesa të shqyrtuara

Muaji Kërkesa të shqyrtuara Kërkesa të zgjidhura
Janar1918
Shkurt2115
Mars3225
Prill00
Maj2520
Qershor1916
Korrik2217
Gusht00
Shtator2622
Tetor2121
Nentor1511
Dhjetor2819

Vendime të publikuara

Muaji Aktgjykime Aktvendime Vendime
Janar220
Shkurt1104
Mars2162
Prill3131
Maj241
Qershor2211
Korrik091
Gusht3120
Shtator162
Tetor2111
Nentor1161
Dhjetor3140