Kontakti

Sekretaria e Gjykatës Kushtetuese

 • Milot Vokshi, Sekretar i Përgjithshëm
 • Tel.: +383 38 606 162 Lok. 104
 • Fax: +383 38 606 170
 • E-mail: [email protected]

Kabineti i Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës

 • Arta Balaj, Shefe e Kabinetit
 • Tel.: +383 38 606 162 Lok. 177
 • Fax: +383 38 606 170
 • E-mail: [email protected]

Departamenti për Regjistrimin e Lëndëve, Statistikë dhe Arkiv (DRLSA)

 • Anita Krasniqi, Drejtoreshë e DRLSA-së
 • Tel.: +383 38 606 162 Lok. 105
 • Fax: +383 38 606 170
 • E-mail: [email protected]

Zyra për Komunikim dhe Informim (ZKI)

 • Veton Dula, Drejtor i ZKI-së
 • Tel.: +383 38 606 162 Lok. 137
 • Fax: +383 38 606 170
 • E-mail: [email protected]