Kontakti

Sekretaria e Gjykatës Kushtetuese

 • Veton Dula, Zv. Sekretar i Përgjithshëm
 • Tel.: +383 38 60 61 62
 • Fax: +383 38 606 170
 • E-mail: veton.dula(@)gjk-ks.org

Departamenti për Regjistrimin e Lëndëve, Statistikë dhe Arkiv (DRLSA)

 • Anita Krasniqi, Drejtoreshë e DRLSA-së
 • Tel.: +383 38 606 162 Lok. 105
 • Fax: +383 38 606 170
 • E-mail: anita.g.krasniqi(@)gjk-ks.org

Zyra për Komunikim dhe Informim (ZKI)

 • Tel.: +383 38 606 162
 • Fax: +383 38 606 170
 • E-mail: gjykata.kushtetuese(@)gjk-ks.org

Zyrtar për qasje në dokumente zyrtare dhe për mbrojtjen e të dhënave personale/Zyrtar përgjegjës për sinjalizim

 • Nazim Berbatovci
 • Tel.: +383 38 606 162 ext. 138
 • Fax: +383 38 606 170
 • E-mail: nazim.berbatovci(@)gjk-ks.org