Njoftim

05.01.2021

Gjatë muajit dhjetor 2020, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 5 seanca plenare
• janë mbajtur 25 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 31 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (2) Aktgjykime, (20) Aktvendime dhe (9) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 193/19
Parashtrues: Salih Mekaj
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 135/20
Parashtrues: Hava Behxheti
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 18/20
Parashtrues: Fatmir Hoti
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 139/19
Parashtrues: Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 237/19 dhe KI 238/19
Parashtrues: Ekzon Keka dhe Muhamet Thaçi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 194/19
Parashtrues: Fadil Ibrahimi
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 157/20
Parashtrues: Naser Peci si përfaqësues i pretenduar i personit S.B.
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 137/20
Parashtrues: Ali Latifi si përfaqësues i pretenduar i M.S.
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 77/20
Parashtrues: Kujtim Zarari
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 34/19
Parashtrues: Qamil Lupçi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 11/20
Parashtrues: Fllanza Pozhegu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 189/19
Parashtrues: Alban Miftaraj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 211/19
Parashtrues: Hashim Gashi, Selajdin Isufi, B.K., H.Z., M.H., R.S., R.E., S.O., S.H., H.I., N.S., S.I., dhe S.R.
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 08/20
Parashtrues: Naser Husaj
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 28/20
Parashtrues: Amir Hamza
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 90/20
Parashtrues: Arben Boletini
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 80/19
Parashtrues: Radomir Dimitrijević
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 202/19
Parashtrues: Demir Krasniqi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 126/20
Parashtrues: Ganimete Zeka
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 232/19
Parashtrues: Xhemajl Bajraktari
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 101/19
Parashtrues: Lubisha Trajkoviq
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 139/19
Parashtrues: Riad Bejtullahu
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 107/20
Parashtrues: Ismail Guri
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 42/19
Parashtrues: Muhamet Prapashtica
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 32/20
Parashtrues: Xhevat Meha
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KO 98/20
Parashtrues: Hajrulla Çeko dhe 29 deputetë të tjerë
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 127/20
Parashtrues: Kadri Berisha
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 100/20
Parashtrues: Skënder Hana
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 47/20
Parashtrues: Arben Boletini
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 34/20
Parashtrues: Ramadan Zogaj
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 03/20
Parashtrues: Lorenc Kolgjeraj
Vendimi