Aplikacija

Pokretanje postupka pred Ustavnim sudom se vrši podnošenjem pismenog podneska Sudu. Za podnošenje zahteva treba koristiti obrazac za podnošenje zahteva. Zahtev upućen generalnom sekretaru mora da sadrži datum podnošenja i mora biti potpisan od strane lica koje ga podnosi. Zahtev može biti dostavljen lično, poštom (pismom) ili putem e-maila.

Aplikacija

Pokretanje postupka pred Ustavnim sudom se vrši podnošenjem pismenog podneska Sudu. Za podnošenje zahteva treba koristiti obrazac za podnošenje zahteva. Zahtev upućen generalnom sekretaru mora da sadrži datum podnošenja i mora biti potpisan od strane lica koje ga podnosi. Zahtev može biti dostavljen lično, poštom (pismom) ili putem e-maila.

Aplikacija

Pokretanje postupka pred Ustavnim sudom se vrši podnošenjem pismenog podneska Sudu. Za podnošenje zahteva treba koristiti obrazac za podnošenje zahteva. Zahtev upućen generalnom sekretaru mora da sadrži datum podnošenja i mora biti potpisan od strane lica koje ga podnosi. Zahtev može biti dostavljen lično, poštom (pismom) ili putem e-maila.

Abonohu këtu: