Pravna jedinica

Pravna jedinica je odgovorna za pružanje profesionalne podrške sudijama Ustavnog suda tokom procesa razmatranja predmeta.

Ovom jedinicom rukovodi glavni pravni savetnik, koji zajedno sa svoja dva zamenika (izabranih od strane predsednika Suda) nadgleda rad viših pravnih savetnika i mlađih pravnih savetnika.

Rad pravnih savetnika uključuje sastavljanje odluka, izveštaja, suprotnih i podudarnih mišljenja, kao i drugih pravnih materijala koje izrađuje Sud.

Pravni savetnici se imenuju prostom većinom glasova sudija koji su prisutni i koji glasaju. Razrešenje ili suspendovanje pravnog savetnika se izvrši odlukom većine sudija koji su prisutni i koji glasaju.