Administracija

Ustavni sud ima svoj Sekretarijat kojim upravlja Generalni Sekretar Ustavnog suda.
Sekretarijat obavlja administrativne i ostale dodatne dužnosti Ustavnog suda.

Sekretarijat Suda je sastavljen od:

1. Generalni Sekretar Suda i Zamenik Generalnog Sekretara
2. Departament Profesionalne Podrške
3. Departament Administracije i Ljudskih Resursa
4. Departament za Registraciju Predmeta Statistiku i Arhiv
5. Departament za Financije i Budžet
6. Odeljenje Nabavke
7. Kancelarija za Komunikaciju i Informisanje
8. ITK i multimedija
9. Ostali saradnici