Istorijat

Gledajući iz istorijskog aspekta, Kosovo je, kao federalna jedinica u bivšoj federaciji Jugoslavije, vršilo kontrolu ustavnosti putem Ustavnog suda. Iako je prvi Ustavni sud Federativne Jugoslavije osnovan još 1963. godine, na Kosovu se, zbog političko-društvene pozicije, kontrola ustavnosti primenjivala tek od 1969. godine.

Ustavnim zakonom o Socijalističkoj Autonomnoj Pokrajini Kosovo (SAPK) od 1969. godine prvobitno je osnovan ogranak Ustavnog suda pri Vrhovnom sudu Kosova. Ojačavanje zakonodavnih funkcija Pokrajine, proisteklo izmenom Ustava od 1971. godine, je uticalo i na širu organizaciju u oblasti zaštite ustavnosti i zakonodavstva. Tako je, amandmanom X o Ustavnom zakonu SAPK, osnovan Ustavni sud Kosova kao nezavisni organ za zaštitu ustavnosti i zakonodavstva, identičnih funkcija i pozicija sa Ustavnim sudovima republika Federativne Jugoslavije. Kačanički Ustav od 1990. godine takođe predviđa instituciju Ustavnog suda, kao onog koji garantuje i štiti ustavnost i zakonodavstvo, međutim ukidanjem autonomije Kosova, uspostavljanjem okupatorske vlasti Srbije, isti nikada nije osnovan.

Nakon rata 1999. godine i uspostavljanjem privremene administracije UN na Kosovu, Ustavnim okvirom o privremenoj samoupravi, od 15. maja 2001. godine, je predviđeno osnivanje takozvanog Posebnog veća Vrhovnog suda za pitanja Ustavnog okvira. Iako u praksi ova institucija nikada nije osnovana, Ustavnim okvirom su predviđene samo funkcije ovog veća i subjekata koji mogu inicirati postupak, međutim nije određen broj sudija kao ni način rada tog Veća.

Radna grupa za osnivanje Ustavnog suda

Kao rezultat novih političkih odvijanja u zemlji i potrebe za osnivanjem ključnih institucija Republike Kosovo, maja 2008. godine, na osnovu odluke Predsednika Republike Kosovo Prof. dr Fatmir Sejdiua i Premijera g. Hashim Thaçi, formirana je radna grupa za osnivanje Ustavnog suda. Ova radna grupa bila je zadužena pripremom normativnog kadra neophodnog za funkcionisanje suda; pripremu plana budžeta za 2009, 2010 i 2011. godinu; pripremu hijerarhijske organizacije Ustavnog suda, kao i plana za uspostavljanje Ustavnog suda Kosova. Radna grupa se sastojala od predstavnika različitih institucija Republike Kosovo (Vlade i kabineta Predsednika), međunarodnih organizacija (USAID, MCK, Savet Evrope) i domaćih i stranih pravnih stručnjaka, koji su u periodu od maj – decembar 2008. godine, dali svoj doprinos u realizaciji svih zadataka kojima su zaduženi. Aktivnost radne grupe je podržana i od strane Sekretarijata grupe, tehničke i profesionalne podrške koju je pružila organizacija EWMI, uz finansijsku podršku DFID-a.

Sastav radne grupe:

 • Predsedavajući:
 • Prof. dr Arsim Bajrami – Ministar javnih službi
 • Mr.sc Vjosa Osmani – Viši savetnik/Kabinet Predsednika Republike Kosovo

Članovi:

 • Ramë Manaj – zamenik Premijera
 • Nekibe Kelmendi – Ministar pravde
 • Dr. Korab Sejdiu – Pravni savetnik/Kabinet Predsednika Republike Kosovo
 • Dr. Visar Morina – Pravni savetnik/MJS
 • Dr. Robert Muharremi – Ekspert/Američki univerzitet Kosova
 • Dr. Gjylieta Mushkolaj – Ekspert/Univerzitet Prištine
 • Mr.sc Arta Rama – Ekspert/Univerzitet Prištine
 • Mr.sc Xhavit Shala – Pravni savetnik/MJS
 • Bedri Bahtiri – Rukovodioc odeljenja za zakonodavstvo/Ministarstvo Pravde
 • Ilaz Ramajli – Ekspert/Advokat
 • Lazim Salihu – Ekspert/Advokat
 • Philippe Leroux-Martin – Pravna kancelarija MCK/ZPC
 • John Allelo – Viši savetnik za vladavinu zakona/USAID
 • Mr.sc. Gëzim Kolgeci – Koordinator sekretarijata radne grupe/EWMI
 • Argjentina Grazhdani – Direktor kancelarije EWMI