Biblioteka

Biblioteka Suda je uspostavljena u novembru 2010. godine uz značajan doprinos Projekta za pravne reforme Nemačke agencije za međunarodnu saradnju  (GIZ).

Većina materijala je na albanskom i engleskom jeziku, ali postoje i predmeti na francuskom, nemačkom, italijanskom i drugim jezicima.

Biblioteka služi prvenstveno osoblju Suda u njihovim stručnim istraživačkim, sudskim i izdavačkim aktivnostima.

Kolekcija Biblioteke Suda broji do 1500 naslova u sledećim oblastima:

  • Pravo (ustavno, upravno i krivično pravo)
  • Međunarodno pravo
  • Ljudska prava
  • Nacionalno zakonodavstvo i sudska praksa
  • Evropska konvencija o ljudskim pravima
  • Evropski sud za ljudska prava
  • Evropsko pravo (pravo Evropske unije)
  • Međunarodni sudovi
  • Međunarodne organizacije

 

Knjige za Biblioteku Suda se mogu pokloniti dostavljanjem na sledećoj adresi:

Ustavni sud Republike Kosovo
Perandori Justinian br. 44,
10 000 Priština
Republika Kosovo