Uloga i odgovornosti

Ustavni sud je konačna vlast u Republici Kosovo za tumačenje Ustava i saglasnosti zakona sa Ustavom. On osigurava funkcionalnost institucija zemlje u skladu sa Ustavom i garantuje zaštitu prava i sloboda pojedinaca, garantovanih Ustavom.

Uloga i odgovornosti Ustavnog suda su određene Ustavom Kosova i Zakonom o Ustavnom sudu.

Dok se redovni sudovi bave razmatranjem činjenica, proverom zakonitosti izvođenja i uzimanja dokaza, Ustavni sud se bavi samo ustavnom kontrolom redovnog sudskog procesa.

Iako odluke Ustavnog suda imaju snagu primenljivog zakona za sve javne organe u zemlji, on ipak nema autoritet da sopstveno pokrene razmatranje slučajeva.

Kao i mnogi drugi ustavni sudovi, Ustavni sud može da razmotri i donese odluku o određenom pitanju samo nakon podnošenja zahteva od strana ovlašćenih Ustavom.

Shodno članu 113. stav 1. Ustava Republike Kosovo, Ustavni sud odlučuje samo o slučajevima pokrenutim na zakonski način pred Sudom, od strane ovlašćenih strana.

Odluke Ustavnog suda se objavljuju u Službenom listu Republike Kosovo i stupaju na snagu na dan objavljivanja u Službenom listu, osim ako je u odluci drugačije određeno.