Kontakt

Sekretarijat Ustavnog suda

 • Milot Vokshi, generalni sekretar
 • Tel.: +383 38 606 162 Lok. 104
 • Fax: +383 38 606 170
 • E-mail: [email protected]

Kabinet predsednika Ustavnog suda Kosova

 • Arta Balaj, šefica Kabineta
 • Tel.: +383 38 606 162 Lok. 177
 • Fax: +383 38 606 170
 • E-mail: [email protected]

Departman za registraciju predmeta, statistiku i arhivu (DRPSA)

 • Anita Krasniqi, direktorka DRPSA
 • Tel.: +383 38 606 162 Lok. 105
 • Fax: +383 38 606 170
 • E-mail: [email protected]

Kancelarija za komunikaciju i informisanje (KKI)

 • Veton Dula, direktor KKI
 • Tel.: +383 38 606 162 Lok. 137
 • Fax: +383 38 606 170
 • E-mail: [email protected]