Saopštenje

Tokom januara 2019. godine, u Ustavnom sudu:

• održane su 15 veća za razmatranje
• održane su 4 plenarne sednice
• razmatrani/rešeni su 30 zahteva

Na veb stranici Suda objavljeno je (5) Rešenja i (2) Odluke:

• Br. predmeta: KI 32/18
Podnosilac zahteva: D.D. „Kosovik“
Rešenje

• Br. predmeta: KI 151/17
Podnosilac zahteva: Elife Murseli
Rešenje

• Br. predmeta: KI 92/18
Podnosilac zahteva: Abaz Gashi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 137/18
Podnosilac zahteva: Selim Leka
Rešenje

• Br. predmeta: KI 110/18
Podnosilac zahteva: Isuf Musliu
Rešenje

• Br. predmeta: KI 89/18
Podnosilac zahteva: Agim Jashari
Odluka

• Br. predmeta: KI 16/18
Podnosilac zahteva: Sahit Musa
Odluka