Saopštenje

01.07.2020

Tokom juna 2020. godine, u Ustavnom sudu:

• održane su 3 plenarne sednice
• održane su 9 veća za razmatranje
• razmatrani/rešeni su 9 zahteva

Na veb stranici Suda objavljene su (2) Presude, (1) Rešenje i (3) Odluke:

• Br. predmeta: KI 56/19
Podnosilac: Xhevat Thaqi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 123/19
Podnosilac: „Suva Rechtsabteilung”
Presuda 

• Br. predmeta: KI 04/20
Podnosilac: Lulzim Sadiku
Odluka 

• Br. predmeta: KO 116/19
Podnosilac: Ismet Kryeziu, kao navodni zastupnik Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranja
Odluka 

• Br. predmeta: KO 72/20
Podnosilac: Rexhep Selimi i 29 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo
Presuda

• Br. predmeta: KI 02/20
Podnosilac: Skender Musa, kao navodni zastupnik lica E. Z.
Odluka