Odluka

Ocena ustavnosti “navodne presude PAKR. br. 494/16 Apelacionog suda Kosova, od 11. Novembra 2016. Godine“

br. predmeta KI 04/20

podnosiocu: Lulzim Sadiku

Preuzimanje:
podnosiocu:

Lulzim Sadiku

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva