Kabul

Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesinin AC-I-14-0318 – A0001 sayı ve 15 Ekim 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 46/16

Başvurucu: Gradimir Jovanoviċ dhe të tjerët

Başvurucu:

Gradimir Jovanoviċ dhe të tjerët

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru süre geçtikten sonra yapılmıştır

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul