Arta Rama-Hajrizi

Başkan

biyografi

Bekim Sejdiu

Üye

biyografi

Prof.Dr. Enver Hasani

Başkan

biyografi

Yrd. Doç. Dr. Kadri Kryeziu

Üye

biyografi

Gjyljeta Mushkolaj

Üye

Ilirjana Islami

Üye

Robert Carolan J.D.

Üye

Prof.Dr. Ivan Čukalović

Başkanvekili

biyografi

Dr. Altay Suroy

Üye

biyografi

Almiro Rodrigues

Üye

biyografi

Prof. Dr. Snezhana Botusharova-Doicheva

Üye

biyografi