Başvurucular

Mahkemeye Başvurma Usulü

Anayasa Mahkemesine başvurma usulü dilekçe sunarak başlar. Yazılı dilekçe Anayasa Mahkemesi Sekretaryasına teslim edilir. Sekretarya dilekçeleri teslim sırasına göre Anayasa Mahkemesi dilekçe kayıt defterine kaydeder. Dilekçeler gerekçeli olmalı ve ekinde ilgili kanıtlar sunulmalıdır. Başvuru şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Anayasa Mahkemesine sunulacak dilekçelerin form halinde sunulması kolaylık sağlamaktadır. Mahkemenin kayıt memurları dilekçe formunun doldurulmasında yardım sunarlar. Bununla ilgili her türlü sorunuzu [email protected]. e-posta adresine yöneltebilirsiniz.

Kimler Başvurabilir?

Kosova Cumhuriyeti Anayasasında resmi kurumların yanı sıra bireylerin de (tüzel veya gerçek kişiler) başvurabilecekleri belirtilmiştir.

Davanın Mahkemeye Geliş Biçimi

Anayasa Mahkemesi başvurunun kabul edilir olduğunu tespit etmesi halinde, karşı/davalı taraftan başvuruyla ilgili cevap veya evrak talep edecektir. Karşı/davalı tarafın cevap veya evrak sunmaması davanın Mahkeme öncesi usulüne etki etmez. Usul işlemleri yazılı olarak kaydedilir. Anayasa Mahkemesi önemli bir kararın alınacağı dava ile ilgili her halükarda açık bir duruşmayı kararlaştırabilir. Başvurucu, davasıyla ilgili bizzat Mahkeme huzuruna çıkabileceği gibi kendini temsil edecek birini de atayabilir. Ancak başvuruculara davada kendilerini temsil edecek bir avukatı görevlendirmeleri önerilir. Temsilcinin atanması için yazılı vekalet gereklidir.