Yönetim

Anayasa Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri tarafından yönetilen Sekretaryası vardır. Sekretarya idari işleri yapmak ve Anayasa Mahkemesinin çalışmalarına destek olmakla görevlidir. Sekretarya şu departmanlardan oluşmaktadır:

1.Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı
2.Profesyonel Yardım Departmanı
3.İdare ve İnsan Kaynakları Departmanı
4.Dava Kayıt, İstatistik ve Arşiv Departmanı
5.Bütçe ve Mali Kaynaklar Departmanı
6.Satın Alma Birimi
7.Bilişim ve Çoklu Ortam Birimi
8.Yardımcı Personel