Kütüphanesi

Mahkemem Kütüphanesi, Alman Uluslararası İşbirliği Ajansının (GIZ) Yasal Reform Projesinin kıymetli katkılarıyla 2010 Kasım’ında kurulmuştur.

Kütüphane kaynaklarının önemli kısmı Arnavutça ve İngilizcedir; ancak Fransızca, Almanca, İtalyanca ve diğer dillerde yayımlanmış kaynaklar da mevcuttur.

Kütüphane, profesyonel araştırma ve yayın çalışmaları amacıyla genelde mahkeme personeline hizmet vermektedir.

Mahkeme Kütüphanesi şu alanlarda 1500 adet başlık ihtiva etmektedir:

  • Hukuk (anayasa hukuku, idare hukuku ve ceza hukuku)
  • Uluslararası hukuk
  • İnsan hakları
  • Yerel mevzuat ve içtihat
  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  • Avrupa Hukuku (AB Hukuku)
  • Uluslararası mahkemeler
  • Uluslararası kuruluşlar

 

Mahkememize kitap bağışları aşağıdaki adrese gönderilmek suretiyle yapılabilir:

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
Perandori Justinian Nr.44,
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës