Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti rešenja AC-I-14-0318-A0001 Posebne komore Vrhovnog suda od 15. oktobra 2015. godine

br. predmeta KI 46/16

podnosiocu: Gradimir Jovanović i drugi

Preuzimanje:
podnosiocu:

Gradimir Jovanović i drugi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni