Hukuk Birimi

Hukuk Birimi, başvuruların görüşülmesi sürecinde Mahkeme üyelerine profesyonel destek sunmakla yükümlüdür.

Bu birim kıdemli hukuk danışmanları ve kıdemsiz hukuk danışmanlarının çalışmalarını denetleyen Hukuk Başdanışmanı ile (Mahkeme Başkanınca seçilmiş olan) iki hukuk başdanışmanı yardımcısı tarafından yönetilir.

Hukuk danışmanlarının görevi karar, rapor, karşıoy ve mutabık oy yazıları taslakları ile Mahkemece üretilen diğer hukuki metinleri hazırlamaktır.

Hukuk danışmanları mevcut ve oy kullanabilen üyelerin oyçokluğuyla atanırlar. Hukuk danışmanlarının görevden veya açığa alınmaları mevcut ve oy kullanabilen üyelerin oyçokluğu ile alınan kararla gerçekleşir.