Anayasa Mahkemesi

Kosova Anayasa Mahkemesi Ocak 2009’da kurulmuştur. Yasama ve hakların ihlaliyle ilgili bireysel başvuruları inceleme yetkisiyle Mahkeme, Kosova’da yasama ve yürütme gücünün üzerindeki nihai denetim ve Anayasanın insan hak ve özgürlüklerini koruma hükümlerinin yorumlanmasında nihai hakemdir.

Anayasa Mahkemesi, Kosova Cumhuriyetinde Anayasa ve yasaların Anayasaya uygunluğunu yorumlayan nihai otoritedir.