Görevleri

Anayasa Mahkemesi, Kosova Cumhuriyetinde Anayasa ve yasların Anayasa uygunluğunu yorumlayan nihai otoritedir. Kosova Cumhuriyeti Anayasasının 113. Maddesi 1. Fıkrasına göre Anaysa Mahkemesi, sadece yetkili taraflarca ve yasal kurallara uygun şekilde açılan davalar hakkında karar verir.

Mahkemeye başvurup dava açmaya yetkili taraflar şunlardır:

I. Kosova Meclisi, Kosova Cumhurbaşkanı, Hükümet ve Halk Avukatı şu konularda dava açmaya yetkili taraflardır:
Yasaların, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından onaylanan kararnamelerin, Hükümet yönetmeliklerinin Anayasaya uygunluğu hakkındaki davalar,
Belediye tüzüğünün Anayasaya uygunluğu hakkındaki davalar.

II. Kosova Meclisi, Kosova Cumhurbaşkanı ve Hükümet şu konularda dava açmaya yetkili taraflardır:
Kosova Meclisi, Kosova Cumhurbaşkanı ve Hükümetin anayasal yetki çatışması hakkındaki davalar,
Önerilen halkoylamasının Anayasaya uygunluğu hakkındaki davalar,
Olağanüstü Hal ilanı kararının Anayasaya uygunluğu hakkındaki davalar,
Olağanüstü Hal süresince atılan adımların Anayasaya uygunluğu hakkındaki davalar,
Değişiklik önergelerinin Anayasaya uygunluğu hakkındaki davalar,
Bu Anayasaya göre bağlayıcı uluslararası anlaşmaların imzalanması ve usulü hakkındaki davalar,
Meclis seçimleri süresince Anayasa ihlali hakkındaki davalar.

III. Belediyeler
Belediyeler, kendi yetkilerini kısıtlama ve gelirlerini azalma anlamında yasa ve Hükümet kararlarından etkilenmeleri durumunda ilgili yasa veya kararın Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi hakkında dava açmaya yetkili taraftır.

IV. Milletvekilleri
Kosova Meclisinin on (10) veya daha fazla üyesi, onaylandığı günden itibaren sekiz (8) gün içerisinde Kosova Meclisinde onaylanan her türlü yasa veya karara, içerik veya usul açısından Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi hakkında dava açmaya yetkili taraftır.
Kosova Cumhurbaşkanının ciddi Anayasa ihlali işlemesi durumunda, Kosova Meclisinin otuz (30) veya daha fazla üyesi, Cumhurbaşkanı hakkında dava açmaya yetkili taraftır.

V. Bireyler
Bireyler, Anayasa ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin kamu otoriteleri tarafından ihlal edilmesi durumunda, tüm kanun yolları tüketildikten sonra dava açmaya yetkili taraftır.

VI. Mahkemeler
Mahkemeler, yargı süreci süresince görülen herhangi bir davada başvurulan bir yasanın Anayasayla uyuşmazlığı gündeme geldiyse ve itiraz edilen yasanın Anayasal uyuşmazlığı konusunda mahkeme emin olmadığı zaman ve ilgili mahkemenin kararı söz konusu yasanın Anayasal uygunluğuna bağlı ise, Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkili taraftır.

VII. Meclis Başkanı
Kosova Meclisi Başkanı, verilen anayasal değişiklik önergelerinin Mecliste onaylanmasından önce, bu Anayasanın II. Kısmında güvence altına alınmış hak ve özgürlükleri kısıtlamadığını belirlemek amacıyla önerge hakkında Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkili taraftır.