Görev ve Sorumlulukları

Anayasa Mahkemesi, Anayasanın yorumlanması ve kanunların Anayasaya uygunluğunun belirlenmesi noktasında Kosova Cumhuriyetinde nihai mercidir. Mahkeme, ülke kurumlarının Anayasaya uygun şekilde faaliyet göstermeleri ve Anayasa ile güvence altına alınmış olan bireysel hakların korunmasını sağlar.

Anayasa Mahkemesinin görev ve sorumlulukları Kosova Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Hakkında Kanunla belirlenmiştir.

Adalet mahkemeleri olguların incelenmesi, delillerin alınması ve oluşturulmasının meşruiyeti konuları üzerinde dururken, Anayasa Mahkemesi olağan adli süreçlerin sadece anayasal denetimi üzerinde durur.

Anayasa Mahkemesi kararlarının ülkedeki tüm kamu otoritelerine yönelik hukuki bağlayıcılığı olsa da, Mahkeme’nin kendi kendine dava inceleme sürecini başlatma yetkisine sahip değildir.

Diğer muadil mahkemelerdin çoğunda olduğu gibi, Anayasa Mahkemesi de Anayasa ile başvurma yetkisi verilmiş olan taraflarca spesifik konularda yapılan başvuruları inceleme ve haklarında karar alma yetkisine sahiptir.

Kosova Cumhuriyeti Anayasasının 113. madde 1. fıkrası uyarınca Anayasa Mahkemesi ancak yasal şekilde yetkili makamlarca açılmış davalar hakkında karar verir.

Anayasa Mahkemesi kararları Kosova Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayımlanır ve kararın kendisinde başka türlü belirtilmedikçe Resmi Gazetede yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girerler.