Njoftim

01.04.2020

Gjatë muajit mars 2020, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 4 seanca plenare
• janë mbajtur 14 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 14 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (12) Aktvendime dhe (4) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 206/19
Parashtrues: Mladen Nikolić
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 205/19
Parashtrues: Sahit Musa, si përfaqësues i pretenduar i J.H.
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 192/19
Parashtrues: Naser Shala
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 130/19
Parashtrues: Fahri Mati
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 109/19
Parashtrues: Mehmet Qerimi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 46/18
Parashtrues: Behxhet Fejza, Ahmet Haxholli, Fehmi Shahini, Beqir Latifi dhe Skender Llugiqi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 118/19
Parashtrues: Pashk Mirashi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 126/18
Parashtrues: Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 09/19
Parashtrues: Leutrim Hajdari
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 104/19
Parashtrues: Ruzhdi Kumnova, si përfaqësues i pretenduar i fabrikës “Ena”
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 194/18
Parashtrues: Kadri Muriqi dhe Zenun Muriqi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 142/19
Parashtrues: Ge Group sh.p.k.
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 57/18
Parashtrues: Hajriz Ferizi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 218/19
Parashtrues: Shani Morina
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 53/19
Parashtrues: Muharrem Mehmeti
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KO 203/19
Parashtrues: Avokati i Popullit
Vendimi