Anayasa Mahkemesinin Yapısı

Anayasa Mahkemesi, en az on yıl (10) mesleki deneyimi olan saygın hukukçu ve yüksek ahlaki değerlere sahip dokuz (9) yargıçtan oluşur. Diğer yeterlikler yasayla düzenlenir. Cinsiyet eşitliği ilkeleri gözetilir.

Yargıçlar, Meclisin önerisiyle, uzatma imkânı olmayan dokuz yıl süreli göreve, Kosova Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. Yedi (7) yargıcın önerilmesi için gerekli olan karar, mevcut ve oy kullanabilen Meclis üyelerinin üçte ikisinin (2/3) oyuna bağlıdır. Geri kalan diğer iki (2) yargıcın önerilmesi kararı ise, Kosova’da çoğunluk olmayan topluluklara ayrılmış ve güvence altına alınmış yerlere sahip üye çoğunluğunun onayı sağlandıktan sonra, mevcut ve oy kullanabilen Meclis üyelerinin oy çoğunluğuyla alınır.

Anayasa Mahkemesi yargıçlarının görevleri, seçildikleri normal görev süresinin sonunda biter. Anaysa Mahkemesi yargıçlarının görevleri, seçildikleri normal süreleri dolmadan görevlerine son veren durumlar şunlardır:

 • İstifa ettiklerinde,
 • Ölüm nedeniyle,
 • Yetkili mahkemece çalışma ehliyetinin kaybedilmesinin tespit edilmesi,
 • Anaysa Mahkemesi yargıcı görevini yürütmeye engel oluşturan hastalık veya diğer sağlık problemlerinin belirmesi,
 • Anayasanın 118. Maddesine görevden alınması durumunda.

 • KI 05/16

  Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev.nr222/2015 sayı ve 19 Ağustos 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

  08.12.2016
 • KI 07/15

  08.12.2016
 • KI 27/16

  Kosova Yüksek Mahkemesi-Kosova Mülkiyet Ajansı Temyiz Heyetinin
  GSK-KPA-A 095/13 sayı ve 20 Temmuz 2015 tarihli kararı hakkında
  anayasal denetim başvurusu

  08.12.2016
 • KI 99/16

  Prizren Bölge Mahkemesinin Ac.nr. 35/2003 sayı ve 23 Haziran 2004
  tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

  08.12.2016
Adresa

Cadde: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: