Vende të lira pune

  • 07 nëntor 2016 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  • 31 gusht 2016 NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSËSHËM - Këshilltar Juridik (Junior)

  • 31 gusht 2016 NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSËSHËM - Këshilltar Juridik (Senior)

  • 27 maj 2016 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  • 27 maj 2016 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  • 26 shkurt 2016 Shprehjen e interesit për angazhimin e praktikantëve