Vende të lira pune

  • 07 nëntor 2016 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  • 31 gusht 2016 NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSËSHËM - Këshilltar Juridik (Junior)

  • 31 gusht 2016 NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSËSHËM - Këshilltar Juridik (Senior)

  • 27 maj 2016 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  • 27 maj 2016 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  • 26 shkurt 2016 Shprehjen e interesit për angazhimin e praktikantëve

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]