Vende të lira pune

  • 31 janar 2015 NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË KONKURSIT

  • 15 janar 2015 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  • 15 janar 2015 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese