shadow

Njoftim për medie

 • 30 shtator 2016

  Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, priti në takim njohës shefen e re të Misionit të BE-së... më shumë

 • 22 shtator 2016

  Me ftesë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Bullgarisë, kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të... më shumë

 • 16 shtator 2016

  Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës, në bashkëpunim me Gjykatën Supreme të Republikës së... më shumë

 • 03 gusht 2016

  Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, dhe gjyqtarja e Gjykatës Kushtetuese,... më shumë

 • 15 korrik 2016

  Këshilltarët juridikë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës dhe këshilltarët e... më shumë

 • 21 qershor 2016

  Me ftesë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Sllovenisë, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese... më shumë

 • 30 maj 2016

  Me përkrahjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, kryetarja e Gjykatës... më shumë

 • 11 maj 2016

  Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, priti në takim kryetarin e... më shumë

 • 25 prill 2016

  Me ftesë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Turqisë, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të... më shumë

 • 08 prill 2016

  Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, priti në takim kryetarin e... më shumë

 • 24 mars 2016

  Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, dhe gjyqtarja e Gjykatës Kushtetuese,... më shumë

 • 24 mars 2016

  Në nderim të viktimave të sulmeve terroriste që tronditën Brukselin më 22 mars 2016, kryetarja e Gjykatës... më shumë

 

 • KI 06/15

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. Kzz 98/2014, të 3 shtatorit 2014

  06.09.2016
 • KI 40/16

  Kërkesë për vlerësim të shkeljeve të papërcaktuara të Kushtetutës së Republikës së Kosovës

  06.09.2016
 • KI 46/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, AC-I-14-0318 - A0001, të 15 tetorit 2015

  06.09.2016
 • KI 11/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështje në Lidhje me Agjencinë e Privatizimit, AC-I-14-0311-A0001-A0023,

  të 15 korrikut 2015

  18.08.2016