Kabul

Gilan Belediye Mahkemesinin P. nr. 550/08 sayı ve 9 Temmuz 2009 tarihli kararı ile Gilan Bölge Mahkemesinin AP. nr. 182/2009 sayı ve 29 Nisan 2010 tarihli kararının Anayasa uygunluğu denetimi

Başvuru No KI20/11, KI96/11

Başvurucu: Kushtrim Kqiku

Başvurucu:

Kushtrim Kqiku

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru süre geçtikten sonra yapılmıştır

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Ceza Usulü