Kabul

Prizren Belediye Mahkemesinin C.nr. 368/2000 sayı ve 8 Mayıs 2003 tarihli kararının, Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev. 46/2005 (C.nr. 99/07) sayı ve 28 Aralık 2006 tarihli kararının ve İsveç mahkemeleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 8329/06 ve 9095/07 kararlarının Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi

Başvuru No KI 63/09

Başvurucu: Bajram Santuri

Başvurucu:

Bajram Santuri

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru kişi bakımından Mahkeme’nin yargılama yetkisi dışındadır

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul