Kabul

Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Ac. nr. 2/2011 sayı ve 10 Haziran 2011 tarihli kararının Anayasa uygunluğu denetimi

Başvuru No KI 161/11

Başvurucu: Milan Petrović

Başvurucu:

Milan Petrović

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru açıkça temelden yoksundur

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul