Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova Ac. br. 2/2011 od 10. juna 2011. godine

br. predmeta KI 161/11

podnosiocu: Milan Petrović

Preuzimanje:

Podnosilac zahteva je podneo podnesak u skladu sa članom 113.7 Ustava Kosova, osporavajući rešenje Vrhovnog suda Kosova Ac. br. 2/2011 od 10. juna 2011. godine kojom je potvrđeno rešenje Okružnog suda u Prizrenu Ndr. br. 302/10 od 23. novembra 2010. godine i odbijen predlog podnosioca zahteva da se mu se prizna kupoprodajni ugovor Leg. br. 1255/99 od 25. juna 1999. godine overen u Prvom opštinskom sudu u Beogradu kao rešenje strane države.
Podnosilac zahteva je osporavajući rešenje Vrhovnog suda Kosova Ac. br. 2/2011 od 10. juna 2011. godine, zahtevao je od Ustavnog suda da slučaj ugovora u sporu treba tretirati kao rešenje strane države, odnosno države Srbije, te Sud treba da prihvati i ovaj ugovor kao rešenje strane države.
Odlučujući o zahtevu podnosioca Milan Petrović, Ustavni sud je nakon razmatranja postupka u celini, nije utvrdio da su odgovarajući postupci pred redovnim sudovima na bilo koji način bili nepravedni ili arbitrarni. Stoga Sud je zaključio da zahtev očigledno neosnovan jer iznete činjenice ni na koji način ne opravdavaju tvrdnju i kršenju ustavnih prava.

podnosiocu:

Milan Petrović

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni