Kabul

Kosova Yüksek Mahkemesinin A nr. 274/2010 sayı ve 22 Eylül 2010 tarihli kararının Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi

Başvuru No KI 41/11

Başvurucu: Shefki Gjergji

Başvurucu:

Shefki Gjergji

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru süre geçtikten sonra yapılmıştır

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Administrative