Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova A br. 274/2010 od 22. septembra 2010.

br. predmeta KI 41/11

podnosiocu: Shefki Gjergji

Preuzimanje:

Podnosilac zahteva je podneo zahtev u skladu sa članom 113.7 Ustava navodeći da je Vrhovni sud povredio član 49. Ustava kada je potvrdio odluku Administracije penzijske uprave Ministarstva rada i socijalne zaštite, kojom je odbačen njegov zahtev za invalidsku penziju, Sud je presudio da je zahtev neprihvatljiv prema pravilu 36.1 (b) Poslovnika o radu jer podnosilac nije podneo zahtev u roku od četiri meseca od dana prijema odluke Vrhovnog suda, što je obavezan rok predviđen članom 49. Zakona o Ustavnom sudu

podnosiocu:

Shefki Gjergji

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Administrative