Kabul

Kosova Hükümeti’nin 11/279 sayı ve 07.11.2007 tarihli kararının Anayasaya uygunluk denetimi başvurusu

Başvuru No KI 152/11

Başvurucu: Bekim Murati

Başvurucu:

Bekim Murati

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru zaman bakımından Mahkeme’nin yargılama yetkisi dışındadır

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Administrative