Bekim Sejdiu

Üye

Bekim Sejdiu (1974) Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin üyesidir.

Anayasa Mahkemesi’ne üye olarak atanmasına kadar (Nisan 2015) Kosova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda diplomat olarak görev yapmıştır. O, Kosova Cumhuriyeti’nin ilk nesil büyükelçilerindedir. Bu çerçevede Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi (2008-2012) ve Kosova Cumhuriyeti New York Başkonsolosu (2012-2014). Büyükelçilik görevinden önce Üye Sejdiu, Kosova Cumhuriyeti’nin ilk Dışişleri Bakanının siyasi danışman olarak görev yapmıştır.

Üye Sejdiu 2002 yılından bu yana Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Bölümünde asistan öğretim görevlisidir.

Üye Sejdiu yükseköğrenimini Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (1999) bitirmiştir. Uluslararası ilişkiler alanındaki yüksek lisansını Bilkent Üniversitesinde (2005) ile demokrasi ve insan hakları alanındaki yüksek lisansını Saraybosna Üniversitesi ve Bologna Üniversitesinde (2001) bitirmiştir. Üye Sejdiu uluslararası diplomatik araştırmalar alanındaki doktorasını Slovenya Neva Univerza Yönetim ve Avrupa Araştırmaları Fakültesinde bitirmiştir.

Kamusal alandaki tüm faaliyetleri süresince toplumsal hoşgörü, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve cinsiyet eşitliğini desteklenmesi gayretleriyle bağlantılı olarak Kosova Araştırma ve Politikalar Geliştirme Enstitüsü (KIPRED)’nün kurucu grubu içerisinde yer almış ve Profesyonel Araştırmacılar Kurulu Üyeliği (2002-2008) yapmış, ayrıca Kosova Sivil Toplum Vakfı (KSCF) Program Direktörlüğü (2002-2008) yürütmüştür.

Kamusal görevleri süresince bir dizi takdir belgesi ve nişanla taltif edilmiştir. Kendisine tevdi edilen nişanlardan bazıları: ABD New York Eyalet Meclisi Nişanı, ABD Massachusetts Eyaleti Worcester Şehir Anahtarı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Nişanı.

Yükseköğretimde aktif öğretim elemanlığı süresince Avrupa ve ABD’nin birçok üniversitesinde araştırma ziyaretinde bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde bir dizi akademik çalışma yayımlamıştır.

Üye Sejdiu, Priştine Hasan Prishtina İlkokulunda öğretmen olan Alberie Sejdiu (Rraci) ile evli olup Melisa, Samire ve Jon adında üç çocuk babasıdır.