Prof.Dr. Enver Hasani

Başkan

Prof.Dr. Enver Hasani 2009 Haziran’ından 2015 yılının Haziran ayına kadar Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin başkanıydı. O, aynı zamanda Priştine Üniversitesinde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler profesörüdür.

2006 yılından itibaren 2009 yılında Anayasa Mahkemesi yargıcı olarak seçimine kadarki dönemde Priştine Üniversitesi rektörlüğü bundan önce de Hukuk Fakültesi dekanlığı yapmıştır. Başkan Hasani, Kosova Hükümetinin 2004 yılında kuruluşundan 2006 yılına kadar Dış İlişkiler Dairesi Şefi olarak görev yapmıştır.

Başkan Hasani, Priştine Üniversitesinin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün 2000 yılında kuruluş grubunu yöneterek bu bölümün 2002 yılına kadar ilk başkanlığını yapmıştır. Aynı dönemde Priştine Üniversitesi bünyesinde Finnish Human Right Project ve WUS – Austria desteğiyle kurulan İnsan Hakları Merkezinin kuruculuğunu ve ilk müdürlüğünü yapmıştır.

Prof. Dr. Enver Hasani 1992 – 1997 yılları arasında Arnavutluk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığında hukuk danışmanı olarak görev yapmıştır. Arnavutluk devletinin diplomatı olarak çok sayıda uluslararası konferansa katılmasının yanı sıra 1999 yılındaki Rombouillet’te yapılan Kosova Konferansına Kosova Delegasyonuyla katılmıştır.

Prof. Dr. Enver Hasani, mesleki kariyeri süresince yerel, bölgesel ve uluslararası dergilerde medeni hukuk, anayasa hukuku, uluslararası kamu hukuku ve uluslararası ilişkiler gibi alanların farklı yönlerine ilişkin onlarca akademik çalışma yayımlamıştır. Bunların arasında: “The Fletcher Forum of World Affairs”, “Perception”, “European Yearbook on Human Rights”, “Vienna Journal on International Constitutional Law”,
“The Chicago-Kent Law Review”, “Euro Balkans”, “Miskolc Journal of International
Law” gibi dergiler zikredilebilir.

Prof. Dr. Enver Hasani, hukuk ve uluslararası ilişkiler alanında dört kitap yayımlamıştır. Bunlardan ikisi İngilizce olarak Arnavutluk Uluslararası Araştırmalar Kurumu (AIIS)’nun 1999 yılında yayımladığı “The Dissolution of Yugoslavia and the Case of Kosovo: Legal and Political Aspects” ve Viyana National Defense Academy and Bureau for Security Policy tarafından 2003 yılında yayımlanan “Self-Determination, Territorial Integrity and International Stability: the Case of Yugoslavia” kitaplarıdır.

O, yayımlanmış kitaplarda çıkan çok sayıda makalenin yazarı ve 2012 yılında NOMOS tarafından yayımlanan “Güneydoğu Avrupa’da Anayasa Hukuku” (Constitutional Justice in South East Europe) adlı kitabın eşyazarıdır. Başkan Hasani, Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin Başkanvekili Prof. Ivan Čukalović ile birlikte Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın ilk Arnavutça ve Sırpça şerhinin eşyazarıdır.

Prof. Dr. Enver Hasani çeşitli prestijli üniversitelerde konuşmalar yapmıştır. Bunların arasında: Harvard Hukuk Okulu, Pitsburg Hukuk Okulu, Georgetown Üniversitesi, George Washington Üniversitesi, Thomas Jefferson Hukuk Okulu, Anadolu Üniversitesi vb. Başkan Hasani, Illinois Chicago Üniversitesi Fulbright Araştırmacısı da olmuştur. O, çok sayıda akademik konferansa aktif bir şekilde katılmıştır.

Eski başkan Hasani, Kosova Cumhuriyeti temsilcisi olarak 12 Eylül 2014 tarihinde Venedik Komisyonu üyeliğine atanmıştır.

Eski başkan Hasani, hukuk alanındaki yükseköğrenimini ve ilk mastırını Priştine Üniversitesinde iyi bir derece ile tamamlamıştır. İkinci mastırını ve doktora çalışmasını Anakara Bilkent Üniversitesinde uluslararası ilişkiler alanında tamamlamıştır. Başkan Hasani’nin Anayasa Mahkemesi üyelik görev süresi altı yıldır. Başkan Hasani, kendisine Türkiye Cumhuriyeti’nin saygın üniversitesi olan Kocaeli Üniversitesi tarafından tevdi edilen Fahri Doktora Payesinin de sahibidir.

Eski başkan Prof. Dr. Enver Hasani, Burbuqe Hanımla evli olup Kastriot, Vatan ve Dënesa adında üç çocuk sahibidir.

Sırpça ve İngilizceyi ileri derecede, Fransızca ve İtalyancayı ise iyi düzeyde konuşur. Türkçe ile de temel iletişimi gerçekleştirebilmektedir.