Dr. Altay Suroy

Üye

Dr. Altay Suroy, Kosova Anayasa Mahkemesi üyesidir.

2009 yılında Anayasa Mahkemesine atanmasından önce, 2006 – 2008 yılları arasında Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı yapmıştır. 2000 – 2006 yılları arasında Prizren Bölgesi Savcılığı görevini yürütmüştür. 1989 – 2000 yılları arasında Prizren’de avukatlık yapmıştır. 1976 – 1989 yılları arasında Prizren Belediye Mahkemesinde Üyelik yapmış, 1972 – 1976 yılları arasında Prizren’deki Progres-Export Tarım Sanayi Kombinasında Hukuk Hizmetleri Müdürü görevini yürütmüştür. 1969 – 1972 yılları arasında Priştine’de Türkçe yayımlanan Tan gazetesinde gazetecilik yapmıştır.

2007 yılında Hukuki Yardım Komiser Yardımcılığı görevine atanarak 2009 yılına kadar bu görevde bulunmuştur. Kariyeri süresince bazı önemli yasaların hazırlanmasında görev almıştır. 1977 –1989 yılları arasında Prizren Seçim komisyonu sorumlusu ve Prizren lisesinde Hukuka Giriş ve Anayasa Hukuku derslerini vermiştir. 2008 Kosova Cumhuriyeti Anayasasını hazırlayan komisyonda uzman olarak görev almıştır. Kosova’da bazı sivil toplum kuruluşlarının kuruculuğunu yaparak Kosova ve Türkiye’de gazetecilik çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler sunmuş olup birçok uluslararası kuruluşun üyesi ve hakemli dergilerin yayın kurulu ile hakem kurulu üyeliği yapmaktadır.

“Kosova’da Türkçe veya Kimlik Mücadelesi” (2004), “Kosova Türk Toplumunun ve Üyelerinin Hakları” (2005), “Kosova’da Türk Olmak” (2006), “Türkiye’de Yayımlanan Bildirilerden Seçmeler” (2001) gibi başlıklarla çıkmış 15 kitabın yazarıdır. Çevirisini yaptığı 6 kitap da bulunmaktadır.

Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş, Azerbaycan Bakü’deki Asya Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından fahri doktora payesiyle onurlandırılmıştır.

Üye Suroy’un Anayasa Mahkemesi’ndeki üyelik görev süresi dokuz yıldır.