Prof. Dr. Snezhana Botusharova-Doicheva

Üye

Prof. Dr. Snezhana Botusharova-Doicheva Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi üyesidir. O, Letonya Riga Üniversitesinde İnsan Hakları ve Uluslararası Beşeri Hukuk derslerini okutan misafir öğretim üyesidir.

Mahkemeye atanmadan önce 2008 yılından itibaren Uluslararası Bosna Hersek Savaş Suçları Mahkemesinde çalışmış ve UNMIK İnsan Hakları Danışma Kurulu üyeliği yapmıştır.
Üye Borusharova, 1998 – 2008 yılları arasında Strasbourg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı olarak görev yapmış, mahkemenin beşinci dairesinin Başkanvekilliği görevini yürütmüştür.

1994 – 1998 yılları arasında Bulgaristan Cumhuriyetinin Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliğini yürütmüştür. Üye Botusharova, Bulgaristan Büyük Millet Meclisinde milletvekilliği yapmış ve Bulgaristan’ın yeni Anayasanın hazırlanmasında görev almıştır. O, ikinci bir dönem milletvekilliğine seçildiğinde Meclis Başkan Yardımcılığını ve Başkanvekilliğini yürütmüştür. Milletvekili olarak çeşitli yasama faaliyetlerine katılmış, Bulgaristan’ın demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne geçişi için yasal altyapının oluşturulmasında çalışmıştır.

Üye Botusharova, 1991 – 1994 yılları arasında Avrupa Konseyi (Venedik Komisyonu) Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu üyesiydi ve bu sıfatla Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Moldova Anayasa taslakları hakkında çeşitli hukuki görüşler hazırlamıştır.

Daha önceki dönemlerde Sofya’da avukatlık yaptıktan sonra St. Kliment Ohridski ve Yeni Sofya Üniversitelerinde, Balgoevgrad’daki Neofit Rilski Üniversitesinde Anayasa Hukuku profesörlüğü yapmıştır. O, Uluslararası Kadın Üyeler Birliği ve Uluslararası Anayasa Hukuku Birliği üyesidir. Üye Botusharova, anayasa hukuku ve insan haklarıyla ilgili çeşitli konularda çok sayıda makale kaleme almıştır.

Hukuk alanında lisans ve yüksek lisansı Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesinde, doktorasını ise Moskova Lomosonov Devlet Üniversitesinde tamamlamıştır.