Saopštenje

03.06.2019

Tokom maja 2019. godine, u Ustavnom sudu:

• održane su 5 plenarne sednice
• održane su 21 veća za razmatranje
• razmatrani/rešeni su 21 zahteva

Na veb stranici Suda objavljene su (1) Presude, (8) Rešenja i (2) Odluke:

• Br. predmeta: KO 65/19
Podnosilac zahteva: Ombudsman
Odluka

• Br. predmeta: KI 159/17
Podnosilac zahteva: Ismet Miftari
Rešenje

• Br. predmeta: KO 171/18
Podnosilac zahteva: Ombudsman
Presuda

• Br. predmeta: KI 190/18
Podnosilac zahteva: Florina Jerliu
Odluka

• Br. predmeta: KI 146/18
Podnosilac zahteva: Kadri Emini
Rešenje

• Br. predmeta: KI 94/18
Podnosilac zahteva: Miodrag Šešlija
Rešenje

• Br. predmeta: KI 202/18
Podnosilac zahteva: Ejup Qerimi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 159/18
Podnosilac zahteva: Azem Duraku
Rešenje

• Br. predmeta: KI 174/18
Podnosilac zahteva: Bedri Gashi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 119/17
Podnosilac zahteva: Gentian Rexhepi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 12/19
Podnosilac zahteva: Arben Mërxha
Rešenje