Rešenje

Ocena ustavnosti člana 36. Zakona o Civilnoj službi Republike Kosovo (br. 03/L-149) i člana 4. Pravilnika o radnom vremenu (br. 05/2010) u vezi sa članovima 2, 20, 28. i 29. Zakona o radu (br. 03/L-121)

br. predmeta KI 202/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI202/18, podnosilac: Ejup Qerimi, ocena ustavnosti člana 36. Zakona o Civilnoj službi Republike Kosovo (br. 03/L-149) i člana 4. Pravilnika o radnom vremenu (br. 05/2010) u vezi sa članovima 2, 20, 28. i 29. Zakona o radu (br. 03/L-121)

KI202/18, rešenje od 27. marta 2019. godine, objavljeno 13. maja 2019. godine

Ključne reči: Individualni zahtev, actio popularis, zahtev za neobjavljivanje identiteta 

Podnosilac je podneo zahtev Ustavnom sudu, navodeći da su član 36. Zakona o Civilnoj službi i član 4. Pravilnika o radnom vremenu u vezi sa članovima 2, 20, 28. i 29. Zakona o radu diskriminatorni po pitanju radnog vremena.

Podnosilac u svom zahtevu nije naveo nijednu odluku javnog organa, i tražio je da se njegov identitet ne objavi.

Ustavni sud je pozivajući se na ustavne odredbe objasnio podnosiocu zahteva da ustavni tekst i sudska praksa Ustavnog suda ne priznaju pojedincima pravo da osporavaju in abstracto akte opšteg karaktera.

Shodno tome, Ustavni sud je odlučio da se zahtev mora proglasiti neprihvatljivim na ustavnim osnovama jer nije podnet od strane ovlašćenog lica. Što se tiče zahteva za neobjavljivanje identiteta, Ustavni sud je odlučio da ne postoji osnov za usvajanje tog zahteva.

podnosiocu:

Ejup Qerimi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje