Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 265/2020 od 14. januara 2020. godine

br. predmeta KI 80/21

Preuzimanje:
podnosiocu:

Shefqet Ahmetaj

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti