shadow

Njoftim për medie

 • 25 tetor 2017

  Fjalimi i kryetares së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, në ceremoninë solemne të Vitit të Tetë... më shumë

 • 24 tetor 2017

  Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës do të kremtojë Vitin e 8-të Gjyqësor me një ceremoni solemne, që do të organizohet në sallën... më shumë

 • 20 tetor 2017

  Me ftesë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i... më shumë

 • 05 tetor 2017

  Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës, në bashkëpunim me Gjykatën Supreme të Republikës së Kosovës dhe me përkrahjen e Fondacionit... më shumë

 • 15 shtator 2017

  Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës dhe Zyra e Këshillit të Evropës në Prishtinë, organizuan punëtorinë në temën: “Komunikimi... më shumë

 • 15 shtator 2017

  Me ftesë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Lituanisë dhe të Komisionit të Venecias, kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës... më shumë

 • 25 korrik 2017

  Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, priti në takim lamtumirës ambasadorin e Republikës së... më shumë

 • 14 korrik 2017

  Gjyqtarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, znj. Gresa Caka-Nimani, mori pjesë në Konferencën e 5-të të Forumit Botëror të... më shumë

 • 30 qershor 2017

  Më poshtë fjalimi i kryetares së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, në ceremoninë e kremtimit të... më shumë

 • 23 maj 2017

  Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, qëndroi për vizitë zyrtare në Gjykatën Kushtetuese të... më shumë

 • 22 maj 2017

  Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, qëndroi për vizitë zyrtare në Gjykatën Kushtetuese... më shumë

 • 07 prill 2017

  Më poshtë fjalimi i kryetares së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, në ceremoninë e shënimit të Ditës... më shumë

 

 • KI 05/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së nenit 11 të Ligjit nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-237

  15.12.2017
 • KI 14/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, PN. nr. 298/2016, të 25 majit 2016

  15.12.2017
 • KI 43/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Administratës Tatimore të Kosovës, nr. 269/2015, të 30 korrikut 2015

  15.12.2017
 • KI 48/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së vendimeve të paspecifikuara të autoriteteve publike

  15.12.2017
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]