Gresa Caka Nimani

Başkan

Gresa Caka-Nimani 17 Mayıs 2021 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmiştir. O 30 Aralık 2015 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Üye Caka-Nimani, mahkeme üyeliğine seçilene kadar Amerika Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Kosova Ofisi bünyesindeki Demokrasi ve Yönetim Dairesinde hukuk başdanışmanı ve son olarak ekip lideri olarak görev yapmıştır.

USAID’deki görevi süresince diğer görevlerinin yanı sıra Kosova’nın kalkınması için USAID’in vereceği desteğe ilişkin stratejilerin geliştirilmesinde danışmanlık hizmetlerinin sorumlusu olmuş ve Kosova’da yürürlükte olan kanunlar ile Kosova Anayasası hakkında hazırlanan şerh kitaplarının hazırlanmasında hukuk danışmanlığı yapmıştır. Üye Caka-Nimani, yargı bağımsızlığı, profesyonelliği, etkililiği ve hesap verebilirliği, ticaret hukuku, mülkiyet sisteminin yeniden düzenlenmesi, ihtilafların çözümü için alternatif mekanizmaların geliştirilmesi ve uygulanması dahil olmak üzere, USAID tarafından desteklenen hukukun üstünlüğü program portföylerinin yönetim sorumlusu da olmuştur. Görevi süresince özellikle cinsiyet meselelerinde ve azınlık topluluklarıyla ilgili konularda insan haklarının korunması ve genel kapsayıcı politikalara özel önem atfetmiştir. Üye Caka-Nimani, hukukun üstünlüğü alanında mevzuat hazırlamaya ilişkin çeşitli çalışma gruplarında da görev almıştır. 2006-2008 yılları arasında Amerikan Hükümeti Kosova Çalışma Grubunun koordinatörlüğü ve danışmanlığını yapmış, daha sonra Kosova Cumhuriyeti Anayasasını hazırlaya çalışma grubunda görev almıştır. Üye Caka-Nimani, Anayasa Mahkemesi Hakkında Kanunun ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün ilk kurallarının hazırlanmasında destek sunan USAID’in danışmanı olarak görev yapmıştır.

Üye Caka-Nimani hukuk alanındaki yükseköğrenimini Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (2004), Avrupa Entegrasyonu ve Bölgecilik alanındaki yüksek lisansını Avusturya Graz Üniversitesinde (2007) tamamlamıştır. Üye Caka-Nimani anayasa hukuku alanındaki doktora öğrenimine Slovenya Primorska Üniversitesiyle işbirliği içerisinde Graz Üniversitesinde devam etmektedir. Üye Caka-Nimani ayrıca avukatlık ve icra memurluğu sınavlarını da tamamlamıştır (2013).

Üye Caka-Nimani hukuk alanında çok sayıda yerel ve uluslararası konferansa katılmıştır. O, Amerika Birleşik Devletleri Federal Hukuk Merkezi dahil olmak üzere, hukuk ve yönetim alanında çok sayıda eğitimden sertifika almıştır. O ayrıca Amerika Federal İcra Enstitüsü tarafından verilen stratejik liderlik eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır.
Üye Caka-Nimani, çalışma hayatı boyunca önemli sayıda nişan ve teşekkür belgelerine sahiptir. Aldığı nişanlar arasında Amerika Federal Hükümeti tarafından verilen “Hakkedilmiş Şeref Ödülünü” hukukun üstünlüğü alanında sunduğu katkılardan dolayı beş kere ve Kosova Cumhuriyeti Anayasasının hazırlanmasında özel katkılarından dolayı “Michael K. White Memorial Award” ödülüne layık görülmüştür.

Üye Caka-Nimani evli ve iki kız çocuğu annesidir.