Kabul

Özel Dairenin SCEL 09-0009 sayı ve 26 Ekim 2010 tarihli emirnamesinin Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi.

Başvuru No KI 83/11

Başvurucu: Kadri Bytyqi

Başvurucu:

Kadri Bytyqi

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Kanun yolları tüketilmemiştir

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul