Karar

Meclis’te 13 Aralık 2012 tarihinde kabul edilen 04/L-125 sayılı Sağlık Yasası’nın 18, 19, 41 ve 60. maddeleri hakkında anayasal denetim ve ihtiyati tedbir talebi başvurusu

Başvuru No KO 131/12

Başvurucu: Dr. Shaip Muja et al

Başvurucu:

Dr. Shaip Muja et al

Başvuru Türü:

KO - Devlet Kurumu Başvurusu

Karar Türü:

Karar

İhtiyati tedbir kararı

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

İdari Usul