Kabul

Priştine Bölge Mahkemesinin AC.nr. 1496/2011 sayı ve 24 Ocak 2012 tarihli kararının Anayasaya uygunluk denetimi başvurusu

Başvuru No KI 19/12

Başvurucu: Avukat Naser Peci

Başvurucu:

Avukat Naser Peci

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru yetkili bir tarafça sunulmamıştır

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul