Kabul

Priştine Bölge Mahkemesi’nin Ac. nr. 1224/09 sayı ve 12 Kasım 2009 tarihli kararının Anayasa uygunluğu denetimi

Başvuru No KI 01/10

Başvurucu: Gani Ibërdemaj

Başvurucu:

Gani Ibërdemaj

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Kanun yolları tüketilmemiştir

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul